Houses of the Blooded

System Johna Wicka na którym oparł grę RPG o tym samym tytule, a także grę Honor i Krew.


Patrz również:


blog comments powered by Disqus